فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

سقف و انواع آن

سقف به سطح بالایی یک اتاق و یا یک سازه گویند .در ساختمانهای یک طبقه سقف برای محافظت ازنور آفتاب  ، باران و برف و در ساختمانهای چند طبقه علاوه بر این کار برای جداسازی طبقات از یکدیگر استفاده می‌شود . در مناطق سردسیر معمولاً ارتفاع سقف تا کف معمولاً کم می‌باشد تا محل راحتتر گرم شود و در مناطق گرمسیر ب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل